İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız
  • ● Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini ön planda tutmak.
  • ● Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu olmak.
  • ● Tüm çalışanlarımızın, “insana" ve “sürekli gelişme" anlayışına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını en iyi şekilde yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak.
  • ● Sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak sürekli olarak “insana yatırım" yapmak.
  • ● Çalışanların kuruma bağlılığını artırmak.
İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Kurumumuzun strateji ve hedefleri doğrultusunda personel ihtiyaçlarımızı ve pozisyonun niteliklerini göz önüne alarak en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Adaylarımızda özellikle talep edilen özellikler:
  • ● Şirket misyonu, vizyonu, değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları.
  • ● Motivasyonu yüksek.
  • ● Gelişime ve değişime açık.
  • ● Özgüveni yüksek.
  • ● Yaptığı işte fark yaratacak nitelikte
Performans ve Kariyer Yönetimi

Kurumsal hedeflere ulaşmak adına performans değerlendirme sistemi çerçevesinde ACRO TK 'da bireysel katkının ölçülmesi, kariyer gelişimi ve ücretlendirme objektif olarak değerlendirilir.

Eğitim Yönetimi

Çalışanlarımızın hem kendilerine hem de yaptıkları işe değer katarak, sürekli öğrenerek, gelişmelerini sağlamak temel amacımızdır. Bu amaçla Yıllık Gelişim Planları çerçevesinde eğitim ve gelişim programları planlanmaktadır.