Hakkımızda

hakkımızda

Hakkımızda

Acro TK 1983 yılında İndesit (Whirlpool) ana tedarikçisi olarak İtalya’da kuruldu. İtalya, Romanya ve Türkiye’deki fabrikalarında dünyanın önde gelen beyaz eşya firmalarına aktif olarak üretim yapmaktadır. 3700 m2 kapalı alana sahip ek binamızda da enjeksiyon ve montaj hatları ile üretime başlanmıştır.

Doğaya Saygı

ACRO TK tüm faaliyetlerinin olası etkilerinden çevreyi ve çalışanlarını korumayı asli görevlerinden biri olarak kabul etmiştir ve üretimini Doğaya saygı duyarak gerçekleştirir. Sahip olduğu çevre konulu uluslararası standartlara ilaveten, uluslararası fonların da desteği ile doğal kaynakların ve enerji kullanımının en verimli düzeyde yapılması için sürekli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İnsana Saygı

ACRO TK İnsan Kaynakları, şirketin misyon ve vizyonlarını, uzun vadeli IK stratejilerine dönüştürmek için, çok yönlü planlar ortaya koymaktadır ve ileri yönetim stratejileri ile bu çalışmaları desteklemektedir. Şirket çalışanlarının hedefler doğrultusundaki eğitimleri ve oryantasyonları tek bir elden, IK tarafından yönetim ile koordineli olarak gerçekleştirilir. Şirket içinde birinci öncelik iş güvenliği ve işçi sağlığıdır. ACRO TK, çalışanlarını sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaya teşvik ederken, şirket olarak ta bölgesindeki eğitim kurumları ile ortak yardım çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Plastik ürünler yan sanayinin güçlü kuruluşlarından biri olan ACRO TK olarak bizler, sanayi ve teknolojide var olan gücümüzü ve birikimimizi topluma katma değer sağlayacak projeler üreterek daha da büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz.Bu doğrultuda küresel bir marka olan ACRO TK sahip olduğu tevazu, insana ve doğaya saygı değerlerinin bir yansıması olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi iş ahlakının temel değeri olarak kabul eder ve her ACRO TK çalışanı da bu bilince haiz bireyler olarak sosyal sorumluğunu yerine getirmeye çalışır.Çünkü ACRO TK ekibi olarak biz inanıyoruz ki, refah seviyesi yüksek toplumlar her bireyin, her şirketin toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi, doğaya ve insana yatırımlarını attırmasıyla gerçekleşecektir.

Ekibimiz

DOMENICO IULIANO

CEO

AHMET EKER

Fabrika Müdürü

ERDİNÇ GÜLÜNÇ

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

TOMMASO IULIANO

Planlama Müdürü

SEBASTIANO IULIANO

Üretim Müdürü

TURAN ÇALTIDERE

Kalite Müdürü